87 % dlžoby za tri týždne

Naša spoločnosť mala nedobytnú pohľadávku v Španielsku u odberateľa, ktorý špekulatívne odopieral platbu odvolávajúc sa na dodatočnú reklamáciu s návrhmi na nepatrnú čiastočnú úhradu faktúr. Z piatich sporných faktúr, ktoré sme odovzdali na vymáhanie JSM-Pannonica, Kft nám dlžník na základe rokovaní iniciovaných JSM-Pannonica, Kft a uvážlivého ale jednoznačného postoja jej spolupracovníkov, uhradil 87 % dlžnej sumy. U JSM-Pannonica, Kft sme mohli takto bezprostredne oceniť znalosť medzinárodných obchodných zvyklostí a relevantného práva, ako aj diskrétnosť a komunikatívny prístup pri kontakte s dlžníkom. 

 

Ľudmila Pocisková, konateľ

 

 

 

RAMIprint, s.r.o.

Počas pomerne krátkeho obdobia našej spolupráce sme sa presvedčili, že správny prístup dokáže výrazne zrýchliť vymáhanie pohľadávok. Know-how JSM-Pannonica, Kft nám umožnilo získať späť naše prostriedky aj od menších dlžníkov, a to dokonca v niektorých prípadoch už na základe výzvy na plnenie. Úspešne sme tiež upravili firemné kontraktačné prostredie tak, aby sme zlepšili našu pozíciu v sporoch s dlžníkmi

RAMIprint s.r.o.

 

PRETTY Trading, s.r.o.

Využívaním služieb JSM-Pannonica, Kft, najmä optimalizáciou našich zmlúv a obchodných podmienok sa nám podarilo výrazne zrýchliť uplatnenie pohľadávok v rozhodcovskom konaní. Proaktívny prístup zástupcov JSM-Pannonica, Kft umožnil aj skrátenie  doby od podania návrhu na exekúciu po vydanie poverenia na necelý mesiac.“

ING. PETER KUČERA, KONATEĽ

PRETTY TRADING, S.R.O.

 

Štefan Ratkoš - UNIMIX

V priebehu necelých dvoch rokov nám JSM-Pannonica, Kft vymohla viac ako 90 000 EUR našich pohľadávok, mimosúdne, súdne i exekučne.  Nebyť protiprávneho postupu Okresného súdu Liptovský Mikuláš, na našom účte by už vďaka JSM-Pannonica, Kft bolo najmenej o 30 000 EUR viac, na druhej strane, odhodlaniu a profesionalite spoločnosti vďačíme za to, že Krajský súd Žilina výslovne uznal nie len protiprávnosť postupu OS LM v exekúciách ale aj zásah do našich ústavných práv takýmto postupom. To nám umožňuje uvedené nároky uplatniť voči štátu (ako nárok na náhradu škody)

 

ŠTEFAN RATKOŠ - UNIMIX

 

Ďalšie referencie

BAUMAT SK, s.r. o.

www.baumat-sk.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Judikované nároky. Referencie na dĺžku konania pred rozhodcovským

súdom, implementáciu doložiek do "starých" zmluvných vzťahov, vnútorné nastavenie zmluvného prostredia firmy.


Fa-BRICK, s.r.o.

www.fa-brick.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Novozaložená obchodná spoločnosť, referencie na nastavenie zmluvnej základne.

 

Pretty-Trading, s.r.o.

http://pretty-trading.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Judikované nároky, spracovanie obchodných podmienok

 


Zoznam klientov ktorí si registrovali na SRS JSM Všeobecné obchodné podmienky

http://www.aaa-arbitration.org/index.php/sk/sudna-tabula

 

Objednávka je prázdna